Definicję content marketingu można określić jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na zdobywaniu kolejnych, potencjalnych usługobiorców poprzez publikowanie niezwykle interesujących oraz bardzo przydatnych dla nich treści, które są przeznaczone oraz zainteresują bardzo konkretną grupę odbiorców.
Content marketing w przeciwieństwie do zwyczajowych rodzajów marketingu, które opierają się przede wszystkim na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, iż bazuje na wytwarzaniu stosunkowo długich relacji ze zdobytym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym interakcjom oraz zaangażowaniu się obu stron.
Wyrażeniem content marketing można opisywać różnorodne treści, które są publikowane oraz rozpowszechniane przy pomocy Internetu.
Są to przede wszystkim różnego rodzaju artykuły eksperckie albo też artykuły sponsorowane, e-booki, webinary, e-video, podcasty, infografiki, poradniki, raporty i tym podobne, które są powiązane, ich najważniejszym zadaniem jest przekazanie ludziom korzystającym z Internetu jak najbardziej sprawdzonych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości lub też tekstów dotyczących danego tematu.
Mogą to być materiały powiązane z określoną branżą, dzięki czemu obydwie strony, zarówno dany przedsiębiorca, jak i potencjalny usługobiorca, otrzymują za sprawą tego jak najlepsze profity, korzyści.
Możliwe jest również szersze definiowanie content marketingu, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często może obejmować również materiały, które przygotowuje się poza Internetem. Są to na przykład treści w konkretnej prasie branżowej, różnego rodzaju gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, papierowych poradnikach, książeczkach i tak dalej.
Content Marketing jest przede wszystkim bezpośrednio powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, konkretnej marki poprzez przekonanie kolejnych, ewentualnych odbiorców do samodzielnego propagowania odpowiednich wiadomości, różnych informacji na temat określonej firmy, instytucji lub też proponowanych przez nią produktów bądź świadczeń.
Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, specjaliści, którzy na co dzień pracują w branży związanej z content marketingiem, wykorzystują różnego rodzaju techniki zdobywania i docierania do przyszłych, ewentualnych konsumentów.
Jednymi z najpopularniejszych możliwości przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, a także blogi na temat danej dziedziny, które pomagają, dają możliwość błyskawicznego popularyzowania konkretnych treści marketingowych.
Content marketing dzięki rozpowszechnianiu interesujących wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacznie ulepsza swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zauważyć, że często wykorzystywaną formą content marketingu, poza grafikami informacyjnymi, filmami oraz raportami, są teksty.
Ich twórcy mogą w wybrany sposób dopasować formę tekstu do konkretnego odbiorcy, jak również do pierwotnie wybranej przez daną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z wielu różnych rodzajów tekstów, do których mogą należeć między innymi blogi firmowe, materiały poradnikowe, rozmowy z różnymi osobami, recenzje, opisy określonych produktów.
Content marketing ma w pierwszej kolejności na celu przyciągnięcie uwagi i przyciągnięcie zarówno ogólnej, jak i też ściśle określonej grupy odbiorców.